Podpora Nadace Leontinka, která se stará o zrakově postižené děti a mládež

O kampani: Jelikož se Nadace zabývá pomocí pro zrakově postižené, nejvíce se mi líbila práce na těchto dvou kampaních. První z nich je kampaň „Jednorázová pomoc není řešení“ a druhou z nich je kampaň, ve které jsme napodobovali jednotlivé zrakové vady. Vznikly spoty, ve kterých byly imitovány oční vady a stejně tak vizuály s očními vadami. Taktéž jsme se dohodli s Neviditelnou výstavou, kde jsme polepili skříňky těmito vizuály s králíčky a s GUD (galerie umění pro děti) – kam jsme umístili lupy, které měly ale „pokažená“ sklíčka o různé zrakové vady a my jsme tak mohli i zdravým lidem přiblížit, jak takto postižený člověk vidí, či nevidí.

Moje náplň práce: Pro Nadaci Leontinka jsem dělala od roku 2011 – 2016. Byla jsem klíčovou osobou pro klienta a řešila s ním jejich plány, potřeby a poté realizovala s kreativci vide, vizuály či eventy a také mé oblíbené guerilla kampaně. Vše jsme pro Nadaci Leontinka dělali jako agentura zdarma anebo za nízkonáklady.

Ukázky z kampaně: